AVG GDPR | impact voor recruitment (Deel 1)

Is de nieuwe Privacywetgeving een kans of een ramp voor recruiters?

Het is een verrijking voor de arbeidsmarkt
Een pracht wet die je de mogelijkheid geeft om een voorsprong te nemen op je concurrenten op de arbeidsmarkt. Recruiters kunnen met de wet in de hand transparant zijn, werken met een actuele database en invulling geven aan Maatschappelijk Verantwoord Recruiten.

Het is een ramp
Recruiters die niets doen kunnen grote financiële schade en imagoschade aan het bedrijf toebrengen. Zij zullen rond 25 mei 2018 met de delete knop door alle data heen gaan.

Recruitment afdelingen kom in actie
Recent Engels onderzoek toont aan dat 94% van de recruitment managers denkt dat de Privacywetgeving met name een uitdaging voor de afdeling ICT en legal is. Hopelijk zijn de juridische en ICT afdeling wel volop bezig om alles technisch en juridisch in orde te maken. Bij recruitment afdelingen zal de AVG ook hoog op de agenda moeten staan er is veel te winnen of te verliezen. Alles rondom de opslag, verstrekking, inzage recht van persoonlijke gegevens moet op 25 mei 2018 op orde zijn.

Ken de regels
De eerste stap is dat iedere recruiter of recruitment manager op de hoogte is van de nieuw regelgeving.

De nieuwe privacywetgeving in het kort
Per 25 mei 2018 is in de hele EU the General Data Protection Regulation (GDPR) van toepassing. In Nederland is dit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Per die datum moeten alle bedrijven die actief zijn in de Europese Unie voldoen aan de nieuwe privacywetgeving.

GDPR
The General Data Protection Regulation (GDPR) is de nieuwe Europese privacyverordening ter bescherming van persoonsgegevens en de privacy van de burger. Door organisaties te dwingen voorzichtig om te gaan met data wil de Europese Unie haar burgers beschermen tegen verlies en diefstal van persoonsgegevens. Per 25 mei 2018 geldt dezelfde privacywetgeving in de hele EU en moeten alle bedrijven die actief zijn in de EU voldoen aan de GDPR, in Nederland dus de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 AVG
DeAlgemene verordening gegevensbescherming (AVG) is in mei 2016 in werking getreden. Er zit 2 jaar tussen de inwerkingtreding van de AVG en het moment dat deze daadwerkelijk van toepassing is. Van organisaties wordt verwacht dat zij die tijd gebruiken om hun bedrijfsvoering met de AVG in overeenstemming te brengen.

Toezichthouder slijpt de messen
De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels voor bescherming van persoonsgegevens en ze hebben er zin in. Aleid Wolfsen, voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), schroomt niet om in de media te benadrukken dat er onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming veel en hoge boetes kunnen – en waarschijnlijk zullen – worden opgelegd. ‘Fout is fout’ en ‘We willen dat bedrijven de privacywet respecteren‘, zei Wolfsen in het FD. Een boete van de AP kan onder de AVG oplopen tot 20 miljoen, of 4% van de jaaromzet (als dat meer is).
Autoriteit Persoonsgegevens

Delen:
Bel Onboard Bel mij terug Chat met Onboard

Bel mij terug