Next Generation vinden & binden

De vraag naar toptalent op de Nederlandse arbeidsmarkt blijft groeien. Vergrijzing leidt tot tekorten op de werkvloer, waardoor het aantrekken van jong talent een belangrijk punt is en blijft op de agenda’s van veel organisaties. Het enthousiasmeren, vinden, maar ook langdurig binden van deze HBO – WO doelgroep blijft hierbij een heikel punt. Onboard fungeert al 20 jaar als matchmaker, waarin de instroom behoefte van de klant voorop staat en het beoogde talent keer op keer wordt gevonden.

Samenwerken aan een innovatieve toekomst

Door hoogopgeleid talent in dezelfde periode te laten starten, is de kans op uitstroom relatief kleiner. Uniformen onboarding en groeiend kameraadschap tussen de Young Talents zorgt ervoor dat er langdurig dienstverband ontstaat.  Hiernaast kan deze groep het moderniseren van organisaties een ongekende boost geven. Het vinden van deze groep toptalent is inmiddels topsport in 2020 – maar door persoonlijke aandacht voor klant en kandidaat weet Onboard altijd de perfect winnende groepen talenten te vinden!

Project Recruitment op maat

Onboard biedt maatwerkoplossingen voor de instroom van groepen HBO-WO’ers tussen 5 tot 30 starters per traject. Hoe snel u deze groep talenten nodig heeft? Dat bepaalt u zelf! Invulling van deze trajecten stemmen we op voorhand tot in de puntjes af, zodat u nooit voor verrassingen komt te staan. Behalve de goede verrassingen dan…!

Het aantrekken van leergierig en hoogopgeleid talent, vraagt om anders denken, anders doen: een hele andere aanpak!

“Onboard weet in hoog tempo onze doelgroep voor de traineeships te bereiken”

Quote van Marijke Visser, Beleidsadviseur HR bij Gemeente Hoorn.

Vinden, binden en boeien van leergierig en hoogopgeleid talent voor Gemeente Hoorn. Lees de actuele case en samenwerking tussen Gemeente Hoorn, Werken in Noord-Holland-Noord en Onboard:

Gemeente trekt jong talent massaal aan!

De arbeidsmarkt is krap en er is een tekort aan vakspecialisten.

Frans Mencke: ‘Er gebeurt ontzettend veel in Hoorn. We zijn op zoek naar enthousiaste, ambitieuze, slimme mensen die met deze belangrijke opgaven aan de slag gaan.’

Lees hier het hele persbericht.

Let’s make an offer you can’t refuse
Dit is de uitdaging bij het aantrekken van de nieuwe generatie, hoogopgeleid talent die verandering teweeg brengt.
Een recruitment traject voor een doelgroep die hoge eisen stelt aan een potentiële werkgever, die volop kansen en mogelijkheden heeft op de arbeidsmarkt.
Hoe kan je deze doelgroep aantrekken, hoe val je op als werkgever en ben je onderscheidend?
Onboard ontwikkelt in samenwerking met de opdrachtgever een arbeidsmarktcampagne die aansluit op deze doelgroep en past bij de organisatie.

A fresh pair of eyes

Benieuwd naar hoe we communiceren met deze doelgroep? Bekijk “De traineeships – time to change!

Op zoek naar een betrouwbare partner met 20 jaar ervaring in (grootschalig) project recruitment?
Bij Onboard staat een duurzame samenwerking, creativiteit om de doelgroep in beweging te brengen en een fresh pair of eyes centraal!

Wanneer zijn wij de perfecte match?

 • Als u >6 nieuwe collega’s uit dezelfde doelgroep zoekt;
 • Wanneer u het een uitdaging vindt om gedreven hoogopgeleid talent te vinden en te binden;
 • Als u uw organisatie wilt laten opvallen, uw Employer Brand wilt laten shinen;
 • Een Candidate Journey wilt waar nog jaren over gepraat wordt;
 • De on-, en offline zichtbaarheid en vindbaarheid wilt verhogen;
 • Op zoek bent naar een duurzame samenwerking met een creatieve geest!

Voordat we van start gaan, zal er een uitgebreid voortraject zijn. Het uitgangspunt is een sterk partnerschap tussen uw organisatie en Onboard tijdens het gehele verloop van het project. Er wordt één team gecreëerd tussen ‘jullie’ en ‘wij’, zodat we met de neuzen dezelfde kant op staan.
Ieder traject is maatwerk waarin na deze afstemming, ontzorging voor het vinden en binden van talent zal ontstaan voor uw organisatie.

Vóór de start van ieder traject, worden de volgende punten samen afgestemd:

 • Plan van aanpak
 • Tijdsplanning traject
 • Wat is de beoogde doorlooptijd tot het aannemen/starten van nieuwe talenten?
 • Wervingscampagne ( werven kandidaten + employer branding )
 • Wie zullen de belangrijkste belanghebbenden zijn in de communicatie?
 • Invulling van het selectietraject, denk bijvoorbeeld hierbij aan:
  • Verhogen Employer Branding
  • Creatieve Candidate Journey
  • Selectiecommissie anno 2020
  • Selectie Grid benodigde competenties kandidaten
  • Organisatie (Digitaal) Matching Event (selectie-event)

Wanneer u interesse heeft in meer informatie, komen wij graag langs met voorbeelden van voorgaande trajecten. Vanzelfsprekend vrijblijvend!

SNA Keurmerk

De Stichting Normering Arbeid werkt samen met overkoepelende organisaties en brancheorganisaties, waardoor het keurmerk een breed landelijk draagvlak kent. Met het SNA-keurmerk worden voor opdrachtgevers en inleners de risico’s in het kader van de inleners- en ketenaansprakelijkheid beperkt. Bedrijven met het SNA-keurmerk worden periodiek gecontroleerd op hun verplichtingen uit arbeid, waardoor het risico voor de inlener en uitbesteder van werk wordt beperkt.

De ondernemingen met een SNA-keurmerk worden beoordeeld op hun verplichtingen uit arbeid, te weten:

 • De identificatie van de onderneming;
 • De aangifte en afdracht van (in Nederland) verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting;
 • Loonbetaling niet in strijd met de Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag;
 • Het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland;
 • Het voorkomen van risico’s op aansprakelijkstelling en boetes voortvloeiend uit in- en doorlenen of uitbesteden van werk.

Om te kunnen beoordelen of een onderneming aan de bovengenoemde verplichtingen voldoet, wordt de onderneming in de regel tweemaal per jaar geïnspecteerd door een geaccrediteerde inspectie-instelling.

Onboard B.V. NEN 4400-1 SNA registratie

Created with Sketch.

Wervingscampagnes

Het creëren van wervingscampagnes waar de gewenste doelgroep op reageert, is de start van ieder traject. Wij schrijven pakkende vacature- en wervingsteksten. Zowel “above” als “below the line” worden deze in de arbeidsmarkt gezet.

Created with Sketch.

Social Hunting

Het delicate Social Hunting past Onboard alleen toe bij kandidaten die dit op prijs stellen en alleen als de opdrachtgever een aanbod wil doen dat ver boven het marktgemiddelde ligt.

Created with Sketch.

Toolbox: Candidate experience

Onboard werving- en selectietrajecten zijn inspirerend voor opdrachtgevers én kandidaten. Ook een afgewezen kandidaat kan een ambassadeur worden!

Recente reviews

Bel Onboard Bel mij terug Chat met Onboard

Bel mij terug