Recruitment kennis inzetten voor

30.000+ gastgezinnen

Het gewapende conflict in Oekraïne heeft sinds maart 2022 een gigantische vluchtelingenstroom op gang gebracht. Deze stroom verspreidde zich al snel over alle hoeken van de wereld. En daarin nam ook ons land verantwoordelijkheid voor het opvangen van gevluchte mensen.

Een noodzakelijke schaalvergroting van bijna 100 medewerkers in twee weken tijd

Door de toenemende vluchtelingenstroom, heeft de Rijksoverheid in maart 2022 besloten om de Oekraïense vluchtelingen te koppelen aan Nederlandse gastgezinnen. Om dit voor iedereen in veilige banen te begeleiden, is Takecarebnb als verantwoordelijke organisatie aangesteld. Zij koppelen namelijk al jarenlang vluchtelingen aan gastgezinnen en helpen daarmee mensen aan een tijdelijk thuis.

Maar de druk was hoog. De toenemende vluchtelingenstroom ging namelijk hand in hand met een snelgroeiend animo van gastgezinnen: van een jaarlijkse 600 naar 30.000+ in slechts drie weken. Begin april vroeg Takecarebnb ons om 85 screeners in dienst te nemen om te ondersteunen in het afhandelen van de duizenden aanmeldingen.

Van snelle en gerichte werving naar zorgvuldige screening

Binnen 24 uur hebben we de werving van screeners gekickstart door de inzet van een gerichte wervingscampagne, ons eigen netwerk en proactieve sourcing. Na een zorgvuldige selectie, hebben we binnen twee weken tijd ruim 80 screeners aan het project weten te binden.

Vervolgens hebben we in 3 maanden tijd 32.815 gastgezinnen geïnformeerd en gescreend om te toetsen of ze vluchtelingen mogen verwelkomen. Ons team bestond uit VOG medewerkers, coördinatoren en toewijzers. Met het behulp van een ATS werden screenings met potentiële gastgezinnen beveiligd bijgehouden.

Van screening naar matching

De eerste fase van dit bijzondere project is succesvol afgerond. Wekelijks zijn er tot wel 4.500 gesprekken verricht. Vol energie zijn we inmiddels gestart met de volgende fase: het verbinden van de vluchtelingen aan gastgezinnen!